Giải trí

Nghiện facebook dưới góc nhìn biếm họa

Đăng lúc 7:42 AM 06/01/2017 6 0

CÙNG CHỦ ĐỀ

Vụ ám sát Kim Jong-nam

Các con nghiện Facebook không thể từ bỏ mạng xã hội vào bất kỳ giây phút nào còn sống.

Nghiện facebook, góc nhìn hiểm họa,

Sắp chết mà vẫn còn muốn vào Facebook.

Nghiện facebook, góc nhìn hiểm họa,

“Con nghiện” Facebook.

Nghiện facebook, góc nhìn hiểm họa,

Bé trong bụng mẹ đã biết đến Facebook.

Nghiện facebook, góc nhìn hiểm họa,

Kế hoạch bị tiết lộ do đăng trên Facebook.

Nghiện facebook, góc nhìn hiểm họa,

Bên nhau sao mà xa vạn lý.

Nghiện facebook, góc nhìn hiểm họa,

Có người comment rồi kìa… mặc cho thức ăn đang cháy.

Nghiện facebook, góc nhìn hiểm họa,

Oác đờ gà?

Nghiện facebook, góc nhìn hiểm họa,

Status: ‘Mình vừa mới hạ sinh một…’.

Nghiện facebook, góc nhìn hiểm họa,

Chỉ còn cách vào đây thôi.

Theo cuoivuive.com