Đã đến lúc Việt Nam hạn chế giao thương với Trung Quốc?

Diễn biến trên chính trường thế giới cho thấy cờ đang trong tay Mỹ chứ không phải Trung Quốc. Lựa chọn của Việt Nam với vai trò là quốc gia có vị trí chiến lược trong khu vực sẽ có ảnh hưởng lớn đến bản đồ chiến lược khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương cũng như vận mệnh tương lai của dân tộc....

Doanh nghiệp nhỏ và cộng đồng nông thôn Mỹ đang kêu cứu: Đâu là giải pháp?

Ở Mỹ, tầng lớp trung lưu là những người phải chịu nhiều thiệt hại từ khủng hoảng tài chính 2008 và hưởng rất ít lợi ích từ kế hoạch giải cứu nền kinh tế. Đặc biệt, khu vực ngân hàng nhỏ ngày càng gặp khó khăn với chính sách kiểm soát hệ thống ngân hàng chặt chẽ dưới thời Obama. ...