Hồ Cẩm Đào viết hồi ký “Bàn giao với lịch sử”, dự định vạch tội Giang Trạch Dân

Có nguồn tin nói rằng, ông Hồ Cẩm Đào có nguyện vọng về quê dưỡng già, và bắt tay vào việc biên soạn cuốn hồi ký "Cần phải bàn giao với lịch sử". Giới quan sát bên ngoài cho rằng, cuốn hồi ký của Hồ sẽ vạch trần nhiều việc xấu liên quan đến việc lạm quyền loạn chính của Giang Trạch Dân....

Cấp dưới của Tống Tổ Anh tiết lộ chuyện dâm loạn của Giang Trạch Dân và quân đội

Cây đổ bầy khỉ tan, cha con Giang Trạch Dân thất thế, những thông tin bất lợi về thói hủ bại của ông lần lượt bị đưa ra ánh sáng. Gần đây, nữ quân nhân bên cạnh Tống Tổ Anh tiết lộ với thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung về chuyện dâm loạn của ông Giang trong đoàn nghệ thuật trong quân đội....

Ủy ban kỷ luật Trung Quốc tiếp cận “tử huyệt” của Giang Trạch Dân – Phòng 610

Mới đây, Tổ tuần tra 14 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuần tra Hội nghị công tác “Phòng 610”. Việc thực hiện tuần tra “Văn phòng 610” lần này cho thấy phe ông Tập Cận Bình đã bắt đầu tiếp cận tử huyệt của phái ông Giang Trạch Dân....