Xếp diêm thành 5 trụ tròn ngay ngắn để tạo hiệu ứng cháy đẹp mắt

Những que diêm được xếp 5 trụ tròn ngay ngắn, người ta sẽ đốt cháy một que diêm để tạo hiệu ứng lan tỏa. Theo bạn liệu ngọn lửa có thể lan tới trụ tròn thứ 5 không? Hãy xem video để tìm ra câu trả lời nhé!

Nguồn: Youtube

Danh Mục : Giải trí