• TINHHOANET
loading

Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?