• TINHHOANET
loading

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng