• TINHHOANET
Vẽ lại bức tranh về cuộc đàn áp
Những cột sáng kỳ lạ phát ra từ nhóm học viên Đại Pháp Đài Loan