• TINHHOANET
Pháp Luân Đại Pháp truyền đến vương quốc hạnh phúc nhất thế giới
Pháp Luân Đại Pháp – Yên bình nơi công viên
Trân quý mối duyên tiền định
Tại sao Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công?
sức khỏe là vàng.