• TINHHOANET
Cả gia đình thầy thuốc đông y khỏi bệnh nhờ tu luyện Phật Pháp
Kỹ sư Google phục hồi sức khỏe nhờ luyện Pháp Luân Công
Hơn 800 giáo viên và học sinh luyện Pháp Luân Công ở Indonesia
Tâm sự của Thạc sĩ trẻ: Vừa khỏi bệnh, vừa tìm ra ý nghĩa cuộc sống nhờ Pháp Luân Đại Pháp