• TINHHOANET

Cổ Học Tinh Hoa

Ký tự tiếng Trung: “Nhẫn”
Sự bí ẩn của chữ cái tiếng Trung: Đạo
Thành ngữ Trung Hoa: Kinh Cung Chi Điểu
Huyền thọai Uống Giấm
Điển tích xưa : Gương vỡ lại lành.
Lễ vật thách cưới trong Triều đại Nhà Tống: giấy cắt hình
Sự bí ẩn của chữ cái tiếng Trung (2): Hảo
Đức hạnh của Đường Thái Tông
Văn hóa truyền thống: Biết liêm sỉ và tự kỷ luật bản thân
Nhạc cụ Trung Quốc cổ đại – Sáo bằng lá sậy
Câu chuyện cổ ngữ: Gương vỡ lại lành
Sự bí ẩn của chữ cái tiếng Trung: Chữ “Nhất”