Nạn đào trộm thông đẹp ở Gia Lai

Việt Nam 24/11/20, 09:36
Rừng thông Đắk Đoa đã 30-40 năm tuổi ở Gia Lai nổi tiếng là có nhiều cây dáng đẹp, lạ nên được gọi là thông bonsai. Từ năm 2019, những cây thông ở đây liên tục bị người đào trộm để bán cho người chơi ...