• TINHHOANET

Donald Trump

Ông Trump vừa nhậm chức, ​Nhà Trắng tuyên bố rút khỏi TPP
Siêu xe “Quái thú” sắp phục vụ ông Trump mạnh như thế nào?
Toàn văn phát biểu nhậm chức đầy cảm xúc của ông Trump