• TINHHOANET

Donald Trump

TT Trump tiếp tục chỉ trích báo New York Times đưa tin giả
Tổng thống Trump chỉ trích báo chí sau vụ bom thư
Báo Mỹ: Trung Quốc đang nghe lén điện thoại của ông Trump
Sợ Donald Trump, Bắc Kinh khẩn khoản học hỏi Tokyo