• TINHHOANET

Thế giới

Trump tuyên bố không muốn làm ăn với Huawei