• TINHHOANET

Thế giới

Campuchia bí mật cho phép Trung Quốc dùng căn cứ hải quân?