• TINHHOANET

Thế giới

Đài Loan: Trung Quốc là kẻ thù của nền dân chủ
Đài Loan tố Trung Quốc hứa lèo 8,6 tỷ USD
Pháp: Bị phạt 100 Euro vì bố thí 70 cent cho người ăn xin