• TINHHOANET

Donald Trump

Ông Trump vừa nhậm chức, ​Nhà Trắng tuyên bố rút khỏi TPP