• TINHHOANET

Thế giới

TT Trump tuyên bố sẽ thắng trong lần tái tranh cử sắp tới