• TINHHOANET

Thảm họa

Rừng nhiệt đới bị tàn phá thải nhiều CO2 hơn hấp thụ
Biến đổi khí hậu đang trở thành hiểm họa lớn nhất ở Chile
Trái đất sắp đối mặt cuộc đại tuyệt chủng thứ 6