• TINHHOANET

Thảm họa

Rừng Amazon sắp mất nửa số loài vì biến đổi khí hậu
Thủ đô của Nam Phi sắp cạn kiệt nước trong 3 tháng tới
Rừng nhiệt đới bị tàn phá thải nhiều CO2 hơn hấp thụ
Biến đổi khí hậu đang trở thành hiểm họa lớn nhất ở Chile
Trái đất sắp đối mặt cuộc đại tuyệt chủng thứ 6