• TINHHOANET

Nhà tiên Tri Vanga

Vì sao bà Vanga được gọi là nhà tiên tri của những cái chết?
Liệu lời tiên tri về năm 2016 của bà Vanga có trở thành hiện thực?
Bí ẩn về cô bé truyền nhân của Vanga