• TINHHOANET

Chuyện ma nhập

Mặt tối đáng sợ đằng sau hiện tượng nhập hồn
Bị quỷ ám và tục lệ trừ tà từ thời cổ đại
Clip: Thực hư về việc “hồn ma nhập vào chim sẻ”