Lời nguyền của viên đá sapphire Delhi

Bí ẩn 23/05/11, 21:56
Tai họa từ lời nguyền của viên đá sapphire Delhi đã được trải nghiệm bởi chính một nhà khoa học nổi tiếng. Cho đến nay, viên đá vẫn là một bí ẩn và nỗi ám ảnh với những người mà nó từng qua tay.   Xét về ...