• TINHHOANET
Trang Chủ » Thế giới tâm linh » Nhân tướng học (page 18)

Nhân tướng học

Tướng do tâm sinh

Tướng do tâm sinh

Cái lý thuyết do tâm sinh khiến cho nhiều người chán ghét tướng số. Định mệnh là định mệnh, nay tâm đổi được mệnh thì nói định mệnh làm quái gì. Có người lý luận ...

Tướng tùy tâm sinh

Tướng tùy tâm sinh

Tại sao trong Phật gia giảng "Tướng tùy tâm sinh, Cảnh tùy tâm chuyển"? Chữ tướng này là giả tướng, hư tướng, huyễn tướng, chứ không phải chân tướng; thế nên mới bảo người ta đừng chấp ...

Thuật xem tướng thọ mệnh

Thuật xem tướng thọ mệnh

Cách xem tướng mặt đơn giản để đoán thọ mệnh của một người. 1. Xương chẩm Xương chẩm là xương hình đĩa nằm ở mặt sau và phần dưới của hộp sọ. Một người có xương chẩm ...