• TINHHOANET

Nhân quả - Luân hồi

Lấy trộm một con gà cũng bị ghi vào sổ dưới âm phủ
Ác khẩu chịu báo ứng, nhiều kiếp đầu thai làm khỉ
Tà dâm tội nặng, chịu quả báo kinh hoàng
Mối duyên nợ giữa con cái và cha mẹ trong kiếp này
Bị đầu thai thành heo vì lấy trộm tiền của mẹ
Được phúc báo nhờ biết hối hận và tích đức hành thiện
Ân oán kiếp trước nếu không trả, nợ nghiệp sẽ ngày một nặng hơn