• TINHHOANET

‘Mẹ ơi, con không ăn mực đâu’

“Con mực cũng là loài vật, con gà cũng là loài vật, con bò cũng là loài vật, con lợn cũng là loài vật. Vậy con sẽ không ăn chúng. Con muốn chúng sống và đứng được”.

Theo youtube

Xem Thêm: