Không gì có thể làm khó được chú nhóc này

Thông minh vốn sẵn tính trời có lẽ rất đúng trong trường hợp này khi một chú nhóc trông còn khá nhỏ tuổi đã nhanh trí tìm ra phương thức “đáp đất” an toàn dù không có ai bên cạnh. Không gì có thể làm khó được nhóc ta.

Nhất Tâm sưu tầm

Danh Mục : Giải trí