Hiệu ứng domino đẹp mắt sau khi đốt cháy 7000 que diêm

7000 que diêm được xếp thành tháp 3 tầng, sau khi được đốt cháy từ phần đỉnh tháp đã tạo thành hiệu ứng domino khá đẹp mắt.

Tổng Hợp

Danh Mục : Giải trí