• TINHHOANET

Sự Kiện Thiên An Môn

Kiểm duyệt Trung Quốc thẳng tay xóa bỏ sự kiện Thiên An Môn
Cái đêm mà xe tăng lăn xích vào quảng trường Thiên An Môn
Ảnh: Cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn