• TINHHOANET

Bức hại người Tây Tạng

ĐCSTQ cấm học sinh Tây Tạng thực hành tôn giáo
Trung Quốc: Một nhà sư Tây Tạng chết trong ngục tù
Thăm học viện Phật giáo Tây Tạng lớn nhất hành tinh qua ảnh
Hồng Kông: Một Tây Tạng thứ hai?