• TINHHOANET

Mổ cướp nội tạng

800.000 chữ ký yêu cầu chấm dứt mổ cướp nội tạng sống
Bí ẩn kỳ dị của những ca cấy ghép nội tạng (kỳ 2)
Nạn mổ cắp nội tạng lan tràn ở Trung Quốc