• TINHHOANET

Mao Trạch Đông

Hậu duệ của Mao và Tưởng có sự khác biệt không hề nhỏ
Quan tài pha lê của Mao chủ tịch
Cháu nội Mao Trạch Đong bị chế nhạo
Hàng ngàn phụ nữ đã qua tay và bị vùi dập bởi Mao