• TINHHOANET

Đả hổ diệt ruồi

Hai con trai Giang Trạch Dân bị điều tra, niêm phong tài sản
Giang Trạch Dân từng “chết đi sống lại” nhiều lần
Giang Trạch Dân – “Con dân đầm lầy” loạn nhân gian
Chuyện tình Tống và Giang từng làm trò cười cho “thiên hạ”
Phiến đá mang chữ ký Giang Trạch Dân đột ngột vỡ đôi