• TINHHOANET

Đả hổ diệt ruồi

Dân mạng công khai chế giễu “Hội fan cuồng Giang cóc”