• TINHHOANET

Giang Trạch Dân

Tại sao tòa án Tây Ban Nha truy nã Giang Trạch Dân?
Tiêu điểm: Tòa án Tây Ban Nha lại ra trát bắt Giang Trạch Dân
Di sản cay đắng của Giang Trạch Dân