• TINHHOANET

Giang Trạch Dân

Đừng tự biến mình thành đồng lõa của Giang Trạch Dân
Liệu Giang Trạch Dân có sa bẫy hổ của Tập Cận Bình?
Tập Cận Bình điều tra phe nhóm Giang Trạch Dân
TQ bắt tay chân thân tín của ông Giang Trạch Dân