• TINHHOANET

Giang Trạch Dân

Trung Quốc cho phát hành tiểu sử Hán gian của Giang Trạch Dân
Vụ nổ ở Thiên Tân và những lần ám sát hụt Tập Cận Bình
Vụ nổ Thiên Tân: Hé lộ âm mưu động trời của Giang Trạch Dân