• TINHHOANET

Giang Trạch Dân

Giang Trạch Dân – “Con dân đầm lầy” loạn nhân gian
Chuyện tình Tống và Giang từng làm trò cười cho “thiên hạ”
Phiến đá mang chữ ký Giang Trạch Dân đột ngột vỡ đôi