• TINHHOANET

Giang Trạch Dân

Hồ Cẩm Đào viết hồi ký “Bàn giao với lịch sử”, dự định vạch tội Giang Trạch Dân
Hai chữ mà Giang Trạch Dân sợ bị nhắc đến nhất là gì?
Dân mạng công khai chế giễu “Hội fan cuồng Giang cóc”