• TINHHOANET

Giang Trạch Dân

La Vũ: Tập Cận Bình chuẩn bị xử lý cháu nội Giang Trạch Dân
Mất dấu ở lưỡng hội, Giang Trạch Dân bây giờ ra sao?
Phán xét cuối cùng: Ngày tàn của Giang Trạch Dân