Đấu tố ở Trung Quốc – Phần 1

Cách mạng Văn hóa 02/08/11, 20:37
Năm 1946, lần đầu tiên tôi xem cảnh đấu tố  khi còn là học sinh trường công. Chế độ cộng sản lập tòa xử án ở công viên Daowai, một địa điểm nhỏ thường thu hút khán giả đến xem  khỉ, gấu đen, cọp và ...