• TINHHOANET

Đọc & Suy ngẫm

Tâm thanh tịnh thì dẫu trong khốn cảnh cũng không ưu phiền
Nhân sinh thế sự như bàn cờ, không chấp nhất mới là cao thủ
Bên trong chiếc chén của bạn có ẩn giấu phúc báo một đời
Vẻ đẹp của ngôn từ: Chỉ có trái tim mới có thể nhìn thấu