• TINHHOANET

Đọc & Suy ngẫm

Câu chuyện có thật: Chín đôi giày
Chai sữa đổ
Cái bẫy chuột
Một người bán hàng vui vẻ
Xin lỗi vì con đã nói dối
Ông lão 43 năm bơm vá xe góc công viên Sài Gòn
Nhân quả báo ứng: Lão đầy tớ hóa gà để trả nợ cũ
Bức tượng cẩm thạch
Sợi dây giữ voi
Văn sử mạn đàm: từ bỏ sắc dục, thiên thượng cảm ứng
Câu chuyện về Socrates và những tin đồn
GS Ngô Bảo Châu: Tính vô thường giúp tôi cân bằng