• TINHHOANET

Đọc & Suy ngẫm

Chúng ta đều là khách qua đường, hết thảy cứ để tùy duyên
Gia giáo, gia phong chính là vạch xuất phát của con trẻ
Vì sao nói ngốc nghếch lại là đại phúc?