• TINHHOANET

Đọc & Suy ngẫm

Đường rộng không bằng tâm rộng, mệnh tốt không bằng tâm tốt
Trong tâm chứa đựng thứ gì thì bạn chính là thứ đó
Câu chuyện chở khách cảm động của một lái xe taxi