• TINHHOANET

Cuộc sống

Quán bún quyết không tăng giá, chỉ xin khách 1 con tôm
Ăn xin Trung Quốc: Phối đồ cực cool, sống như ông hoàng