Chùm truyện cười tiếng Anh giữa cô giáo và học sinh

20/11/15, 10:07 Tin Tổng Hợp

Bạn có thể học tiếng Anh qua những câu chuyện hài hước, đáng yêu tại lớp học dưới đây.

Ảnh: internet

 1. Who discovered North America?

Teacher: Maria, go to the map and find North America.

Maria: Here it is.

Teacher: Correct. Now class, who discovered North America?

Class: Maria.

2. Multiplication tables

Teacher: John, why are you doing your math multiplication on the floor?

John: You told me to do it without using tables.

3. How do you spell “crocodile”?

Teacher: Glenn, how do you spell “crocodile”?

Glenn: K-R-O-K-O-D-I-A-L

Teacher: No, that’s wrong

Glenn: Maybe it’s wrong, but you asked me how I spell it.

Ảnh: internet

4. H two O

Teacher: Donald, what is the chemical formula for water?

Donald: H I J K M L N O

Teacher: What are you talking about?

Donald: Yesterday, you said it’s H to O.

5. Ten years ago

Teacher: Winnie, name one important thing we have today that we didn’t have ten years ago.

Winnie: Me!

6. Get closer to the ground

Teacher: Glen, why do you always get so dirty?

Glen: Well, I’m a lot closer to the ground than you are.

Ảnh: internet

Bây giờ bạn có thể đối chiếu thêm bản dịch:

1. Ai đã tìm ra Bắc Mỹ?

Teacher: Maria, lên bản đồ và tìm Bắc Mỹ cho cô

Maria: Ở đây ạ

Teacher: Đúng rồi. Nào cả lớp, ai đã tìm ra Bắc Mỹ?

Class: Maria ạ.

(ý cô nói đến Columbus khám phá ra Bắc Mỹ thực tế)

2. Bảng cửu chương

Teacher: John, sao em lại thực hiện phép nhân trên nền nhà?

John: Cô nói với em là không được dùng bàn

(cô giáo nói “do it without using tables” nghĩa là “không dùng bảng cửu chương” bởi “multiplication tables” là “bảng cửu chương”, nhưng John hiểu nhầm thành “không dùng bàn“)

3. Em đánh vần từ “crocodile” như thế nào?

Teacher: Glenn, em đánh vần từ “crocodile” như thế nào?

Glenn: K-R-O-K-O-D-I-A-L

Teacher: Không, như vậy là sai rồi

Glenn: Có thể như vậy là sai, nhưng cô hỏi phát âm của riêng em mà.

4. H2O

Teacher: Donald, công thức hóa học của nước là gì?

Donald: H I J K M L N O

Teacher: Em đang nói cái gì vậy

Donald: Hôm qua, cô nói công thức của nước là H đến O.

(cô giáo nói “H two O”, tức là H2O nhưng Donald lại hiểu nhầm thành “H to O” – từ chữ “H” đến chữ “O”)

5. 10 năm trước

Teacher: Winnie, nêu tên một thứ quan trọng chúng ta có bây giờ nhưng chưa có vào 10 năm trước.

Winnie: Em ạ!

6. Thân thiện hơn với đất đai hơn

Teacher: Glen, sao trông em lấm đất bụi vậy?

Glen: Ồ, em thân thiện với đất đai  hơn cô nhiều đấy ạ.

Theo vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết và sự thật về rồng phương Đông

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

Ad will display in 09 seconds

Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

 • Truyền thuyết và sự thật về rồng phương Đông

  Truyền thuyết và sự thật về rồng phương Đông

 • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

 • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

 • 289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

  289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

 • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

 • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  Mặt trăng có phải do con người tạo ra

 • Thế nào là Tà đạo?

  Thế nào là Tà đạo?

 • Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

  Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

 • Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

  Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

 • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x