• TINHHOANET

Câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống: “Ai mới là kẻ ngốc”

Đừng xem thường người đối diện với bạn. Bởi người đối diện với bạn chưa chắc đã ngốc như bạn nghĩ…

Câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống
Câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống

Một ông thầy giáo mới dạy nhận ra rằng trong lớp có một cậu bé luôn luôn bị chửi là ngốc. Trong giờ ra chơi ông hỏi nhóm bạn lý do.

Thì nó là thằng ngốc thật mà thầy. Nếu mà đưa cho nó đồng xu to 5 rúp và đồng xu nhỏ 10 rúp, thì nó sẽ chọn đồng 5 rúp, vì nó nghĩ đồng 5 rúp có kích thước to hơn thì là tốt hơn.

Đây, thầy nhìn nhé. Một bạn trong nhóm giơ 2 đồng xu và cho cậu kia chọn. Và cậu vẫn chọn đồng 5 rúp như trước.

Thầy giáo ngạc nhiên hỏi:

Sao em lại chọn 5 rúp mà không chọn 10 rúp?

Thầy nhìn này, đồng 5 rúp to hơn mà.

Câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống
Câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống

Tan trường, thầy đến chỗ cậu bé hỏi lại:

Chẳng nhẽ em không thể hiểu được đồng 5 rúp chỉ to hơn về mặt kích thước, nhưng đồng 10 rúp thì em có thể mua được nhiều thứ hơn?

Nếu em lấy 10 rúp thì lần sau bọn nó sẽ không cho em nữa… Cậu bé trả lời.

Bài học rút ra:

Chắc chắn khi đọc đến đây bạn sẽ thấy cậu bé kia tỏ ra ngờ nghệch mà không hẳn là vậy. Người ta thường nói: “Ngu mà tỏ ra nguy hiểm thì không có gì phải sợ, đáng sợ là người nguy hiểm mà tỏ ra ngu“. Vì vậy, đừng xem thường người đối diện với bạn. Bởi người đối diện với bạn chưa chắc đã ngốc như bạn nghĩ… Câu chuyện về đồng xu khiến bạn xem xét lại cách nhìn đối với người đối diện…

Theo vndoc.com

x