Câu chuyện ít người biết: Cuộc thảm sát các học viên Pháp Luân Công

Rất nhiều người trong chúng ta chưa hề biết về sự kiện ngày 20 tháng 7 năm 1999. Mười sáu năm trước, Đảng cộng sản Trung Quốc bất ngờ tuyên bố khoảng 100 triệu người dân Trung Quốc là kẻ thù số một của chính quyền…

Theo NTD Tiếng Việt