Ca kịch về Mao Trạch Đông gây tranh cãi ở Hong Kong

Vở ca kịch “Mao Chủ tịch” ra mắt ở Hong Kong đúng dịp Quốc khánh Trung Quốc vào đầu tháng 10 gây tranh cãi lớn.

Hong Kong, thành phố đang bị giằng xé giữa sự kiểm soát của Bắc Kinh và các nhóm vận động ở địa phương ngày càng lớn mạnh.

Nhiều người nghi ngờ có động cơ chính trị phía sau việc ca kịch Mao Chủ tịch được ra mắt đúng dịp Quốc khánh Trung Quốc ở Hong Kong.

Đạo diễn và tác giả của vở kịch giải thích với BBC về cách nhìn của ông.


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Theo BBC Tiếng Việt.